Om lekene


testbildeOm lekene

Tahirlekene er et forebyggende helsetiltak for barn og ungdom i alderen 12 – 16 år. Lekene er først og fremst et samarbeid med skolene og tilbudet går hvert år ut til elever på 6- trinn. Målet er at alle skal få mulighet til å drive aktivitet som gir læring og gode opplevelser, slik at dette inspirerer til gjentagelse. Skolen blir en avgjørende samarbeidspartner for gjennomføringen.

Ved å forebygge mer kan vi reparere mindre. For oss er denne «regelen» udiskutabel og er en overordnet målsetting. Samspillet med skolene bedrer samtidig foreldrekontakten til lekene.  Vi er opptatt av å bevisstgjøre foreldrenes ansvar som forbilder, sett i forhold til fysisk aktivitet og bruk av tiden på teknologiske medier.

Satsingen på barn og unge er etter vår mening en god investering for fremtiden.  Frivilligheten vil være en viktig bærebjelke med ansvarsbevisste ledere som forstår verdien av å samarbeide med det kommunale nettverket som finnes i lokalmiljøet.

Det konkurreres i basisferdighetene, hurtighet, kondisjon, balanse, smidighet, samspill, koordinasjon, spenst, styrke og presisjon – som lag.

Alle skal delta. Minst en gutt og en jente fra hver klasse deltar i hver av øvelsene.  Poengberegningen gis etter plassering.  De tre beste klassene får pokaler.  I skolekonkurransen beregnes gjennomsnittpoeng prklasse på skolen og beste skole får det gjeve skoleskjoldet.

IMG_1049

Gjennom disse øvelsene er det først og fremst fellesskapet, egenmestring og samarbeid som dyrkes. Ikke fokus på individuelle prestasjoner som ved ”klassiske” idrettsdager. På Tahirlekene får vi faddere som hjelper til. Dette kan være elever ved videregående-/eller idrettsskole eller utøvere i lokale idrettslag.

Samarbeidet med videregående skoler har til nå vist at vår modell har vært til stor nytteverdi.  Dette at resurssterk ungdom engasjerer og veileder de yngre elevene, gir de eldre praksis i ledelse og gjennomføring av arrangementer. De yngre deltagerne får kontakt med eldre ungdommer med gode holdninger- som fort kan bli forbilder for mange.

En viktig del av Tahirlekene er turen Tahir tar rundt til klassene i forkant av lekene og forteller sin historie til elevene. Det skaper nærhet og understøtter hensikten med prosjektet.