Østmarka IL

logo-østmarkaØstmarka IL er tilsluttet NIF, og har siden opprettelsen i 1993 arbeidet målrettet med integrering av barn og unge med filosofiplakaten «Vekk fra gata og inn i idretten». Østmarka IL har som overordnet mål å bedre oppvekst vilkårene i det lokale nærmiljøet for alle. Laget skal arbeide for:

  • å bekjempe kriminalitet og rusmisbruk
  • å begrense vold og mobbing
  • å styrke idrettslige og kulturelle bånd i det frivillige nettverket
  • å integrere barn med innvandrerbakgrunn i aktivitetene
  • å integrere funksjonshemmede