Tahirleker under Ridderdagene på Storedal 31 august 2013

Ridderdagene på Storedal 31.aug.-1.september

Bli med på en stor aktivitetshelg som arrangeres for første gang 31. august – 1. september på Storedal Kultursenter på Erling Stordahl’s gård i Skjeberg, Østfold. Aktivitetene er tilpasset funksjonshemmede, og særlig velkommen er synshemmmede barn og ungdom med deres familier . «Ridderrittet» vil bli arrangert sammen med andre friluftsaktivteter – se vår hjemmeside www.ridderdagene.no.