Ordfører Åge Tovan i Lørenskog er stolt av Tahirlekene

I tre år har Tahirlekene blitt arrangert i Rådhusparken i Lørenskog. Hvert år har alle elever i kommunen i 6 trinn vært med. Alle elever fra årets 6, 7 og 8 trinn har deltatt i lekene og har fått et forhold til Tahir og hans verdier.  Med støtte fra Gjensidigestiftelsen har dette vært et pilotprosjekt for det som nå skal bli arrangert i andre kommuner og fylker fremover. I et møte mellom Østmarka IL, Gjensidigestiftelsen, rektorene fra alle barneskolene i Lørenskog kommune og en lærer fra Lørenskog videregående skole, uttrykte Ordfører Åge Tovan at han var stolt over  den suksess Tahirlekene har blitt i Lørenskog. Alle Rektorene var enige om at lekene har utviklet seg og blitt bedre gjennom disse tre årene og spesielt fadderordningen med elever fra Lørenskog videregående skole ble trukket frem som en del av utviklingen. Både ordfører og rektorer håper Tahirlekene også vil bli like vellykket i andre kommuner i årene som kommer!