UNGDOMSTILTAK – med naturen som arena!

Faddere – sårbar ungdom – overføringsverdier Friluftsliv og naturopplevelser er viktige innslag i virksomheten. «Aktivitet under åpen himmel» er ikke bare helsefremmende og miljøvennlig, den bedrer også livskvaliteten.  Mange av ungdommene i målgruppen har et sårbart sosialt nettverk, og det er fristende å søke kontakt med miljøer som har høy toleransegrense for kriminalitet og rusmisbruk.  […]

Tahirlekene vokser med støtte fra Gjensidigestiftelsen!

Tahirlekene ble første gang arrangert i 2010.  På bakgrunn av tidligere leker, har Østmarka IL fått innvilget midler for tre nye år, under mottoet «Reservebenken skal brennes». Så langt har Tahirlekene gitt oss verdifull erfaring i forhold til målsetting, og lekene skal nå utvides til flere fylker. Skolene og kommunen har vært en viktig og […]

Østmarka IL

Østmarka IL er tilsluttet NIF, og har siden opprettelsen i 1993 arbeidet målrettet med integrering av barn og unge med filosofiplakaten «Vekk fra gata og inn i idretten». Østmarka IL har som overordnet mål å bedre oppvekst vilkårene i det lokale nærmiljøet for alle. Laget skal arbeide for: å bekjempe kriminalitet og rusmisbruk å begrense vold […]

«Jeg gir meg aldri»

«Jeg gir meg aldri» sa Tahir underveis da han tråkket mot Oslo.  På Lillehammer måtte han ha hjelp for å komme på sykkelen etter en rast, med kroppen full av kramper.  «Det er bare 18 mil igjen» skrek han da pedalene fra hans gode venn Vidar hjalp han i gang. Historiene rundt Tahir er mange […]